Reguleringsplan for Ørland Hovedflystasjon

 

Her er saksframlegg med reguleringsplan og tilhørende dokumenter til reguleringsplanen som ble vedtatt i kommunestyret 13 november 2014.

Klagefrist for vedtaket er satt til 12 desember.

Forsvarsbygg har levert innsigelse til reguleringsplanen, så den vil ikke bli rettskraftig før Kommunal og Moderniseringsdepartementet har behandlet saken. Støygruppa har så langt ikke hørt noen dato for når saken bil bli avgjort, men vil komme tilbake info om dette så fort vi får det.

Særutskrift Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland Hovedflystasjon (1)

Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon

Reguleringsplan Ørland Hovedflystasjon (A4), plankart datert 21.01.14, revidert 09.10.14

Kommentarer til høringsuttalelsene

Orientering om vedtak