Ørland kommune anmoder Statsministeren om møte

 

Som en oppfølging av møtet den 30 juni, har Ordfører Hallgeir Grøntvedt sendt brev til Statsministerens kontor. Ordføreren anmoder Statsministeren om å møte de støyberørte på Ørlandet.

Du kan lese brevet her: Brev til Statsministerens kontor

Støygruppa håper på positiv respons, og at Statsministeren besøker de støyberørte på Ørlandet.