Folkemøte i regi av Støygruppa Ørland mandag 26. aug i Ørland Kultursenter

Støygruppa Ørland inviterer til folkemøte i storsalen på Ørland Kultursenter                                 mandag 26 august kl 19.

Vi har invitert lokalpolitikere til å holde et innlegg om deres partis synspunkter på noen spørsmål vi har oversendt de.

Tema for spørsmålene er kommunens rolle i utbyggingsfasen vi nå er inne i. Til slutt vil det bli mulighet til spørsmål fra salen.

Alle parti som er representert i kommunestyret vil stille med sin representant.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper på godt oppmøte.