Utredningrapport – demografi og behov som følge av ny kampflybase.

Rapporten er utarbeidet for Ørland og Bjugn kommuner av Rambøll

Bakgrunn
Etablering og drift av ny og utvidet kampflybase stiller kommunene Ørland og Bjugn overfor en rekke nye oppgaver, muligheter og utfordringer. Nye interessenter kommer inn, aktiviteter og tjenestebehov vil øke, og nye ressurskonflikter kan oppstå.

Vedtaket om kampflybase inneholder samtidig spennende muligheter for kommunene som nesten ingen annen kommune har hatt i Norge. Gjennom tilrettelegging av boligbygging, infrastruktur og tjenestetilbud har kommunene anledning til å styre utviklingen og skape effektive løsninger. De står overfor mange valg knyttet til hvordan og hvor i kommunene de ønsker den forventede veksten.

Derfor har Ørland og Bjugn kommuner ønsket å utrede demografi og behov som følge av endringene på kampflybasen. Målet for utredningen er å gi kommunene en samlet oversikt over oppgaver, tjenestetilbud og investeringer som kommunene må prioritere og ivareta på kort og lang sikt. Dokumentet vil også være et verktøy for å vurdere behov for oppbygging av kompetanse i kommunenes egen organisasjon, samt behov for samarbeid med private aktører og andre offentlige instanser – fylkeskommune, departementer, forsvarsbygg med flere.

Selve rapporten finner du her: Demografi og behov som følge av ny kampflybase – Endelig Rapport