Advokathjelp i forbindelse med utbygging av ØHF?

 

ADVOKATER

–          Støygruppa Ørland har  nå valgt sine advokater Simonsen Vogt Wiig og Orwall Advokater.

–          Disse står nå kostnadsfritt til disposisjon for Støygruppas grunneiere.

–          I samråd med Forsvarsbygg så er det enighet om å starte arbeidet for de som har privatboliger og deretter for de som vil selge landbruksareal.

–          Deretter vil turen komme til landbrukseiendommer. Normalt vil rød sone bli påbegynt først, men unntak vil nok skje.

–          Aller først vil Støygruppa Ørland jobbe tett sammen med advokatene for å starte arbeidet med å lage grunnlaget for de ERSTATNINGSRETTSLIGE PRINSIPPENE, før vi starter med forhandlingene for den enkelte eiendom.   

–          Ellers er det opp til den enkelte grunneier om man vil be om advokathjelp via Støygruppa, eller kontakte advokatene direkte på de mailadresser dere finner vedlagt.

–          Støygruppa vil også bemerke at vi foreløpig er avhengig av Forsvarsbygg sin godkjenning på hvor mye advokatbistand vi kan sette inn i dette arbeidet, slik at vi alltid må utnytte våre advokater mest mulig effektivt.

–          Håper derfor at alle som vil ha hjelp får dette, og at evt spørsmål som dere skulle ha rundt bruk av advokathjelp kan rettes til Støygruppa.

Dokumentet nedenfor viser hvem du skal kontakte!

SVW pr 2013-03-18 PDF