Folkemøte i Store sal, Ørland Kultursenter, 04.februar, 2013 19:00
Planer og strategier i Ørland.