Kategoriarkiv: Aktuelt

Nytt støykart for Ørland hovedflystasjon

F35

Oppdatert støykart for Ørland hovedflystasjon viser rød og gul støysone iht. T-1442 for framtidig situasjon med F35. I tillegg er det synliggjort dagens støysoner med sort heltrukken og stiplet linje for henholdsvis rød og gul sone.

Dette kartet legges til grunn i det videre arbeid med oppfølgning av vedtatte reguleringsbestemmelser, herunder tilbud om innløsning og vurdering av støytiltak.

Sammenlignet med tidligere støykart fra sept. 2014 er det noen endringer i grunnlaget for beregningene:

  • Rullebanen forlenges til 3000 meter og ikke 3300 meter som tidligere forutsatt
  • Beregningene tar hensyn til støy fra oppstart og nedkjøring av fly i F-35 området
  • Ny lokalisering og aktivitet fra nytt redningshelikopter er tatt inn i beregningene

Her er link til støykartet.

Husk folkemøtet i kveld

 

Støygruppa minner om folkemøtet i kveld på kultursalen i kveld.

Kultursenteret

 

NRK trøndelag hadde i morges et intervju med støygruppas leder, Hans Kristian Norset, og ordfører Tom Myrvold. De sier litt om hvilke forventninger de har til møtet i kveld.  Du kan høre reportasjen her :Folkemøte på Ørlandet – NRK Trøndelag

Tema som blir presentert er blant annet nytt og (forhåpentligvis) endelig støykart og støyisolering.

Støygruppa vil ønske alle vel møtt til folkemøte.

Møte i koordineringsutvalget for støysonene

I dag 4 desember var det avhold møte i koordineringsutvalget for støysonene. Utvalget ble opprettet av kommunestyret og er sammensatt av representanter fra kommunestyret, administrasjonen og støygruppa. å

Agenda for dagens møte var å avklare reglement for utvalget. Reglementet som ble enstemmig vedtatt er gjengitt nedenfor. Støygruppa er fornøyd med at dette utvalget har blitt satt ned og skal bruke tiden fremover til å melde inn saker vi mener er viktige å ta tak i.  Les videre

Åpen dag og folkemøte 9 desember

 

Forsvarsbygg, Støygruppa Ørland, Luftforsvaret og Ørland Kommune inviterer til åpen dag og folkemøte på Ørland Kultursenter onsdag 9 desember.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål på møtet, og det oppfordres til å gjøre det på forhånd. Du kan sende spørsmål til oss på post@orlandstoy.no.

Vil oppfordrer alle både i rød og gul sone om å ta turen for få få siste info om utbyggingen.

Folkemøte

 

Du kan laste ned invitasjonen her:  Folkemøte