Kategoriarkiv: Aktuelt

Rød sone før og etter riving av hus?

 

På Ørland Kultursenter så er det i disse dager en utstilling som omhandler historiske bygninger i rød sone. Det er mye lokalhistorie som er skildret der.  I utstillingen er det en presentasjon som viser hvordan rød sone kan bli endret etter at Forsvarsbygg har revet ca 200 hus. Du finner en tilsvarende presentasjon basert på bildemateriale vi har fått fra utstillingen. Som dere ser så kan endringene bli veldig drastiske, og Støygruppa Ørland jobber for at dette skal bli redusert til et minimum.

Bildene er tatt av Airphoto Fosen og er redigert av kulturminneforvalter Silje Taftø Pedersen og historiker Daniel Johansen.

Besøk gjerne utstillingen på kultursenteret og sjekk nettsidene til Ørland Kultursenter. Der finner du masse historie om husene som befinner seg i rivingsonen.

Et nytt Røros?

Daniel Johansen og Silje Taftø Pedersen. Foto: Fosna Folket

Historiker Daniel Johansen og Kulturminneforvalter Silje Taftø Pedersen jobber for tiden med å se på muligheten for å flytte tun i den hensikt å bevare gamle hus fra støysonen på Ørlandet.

Riksantikvaren har fattet interesse for saken, og støygruppa håper at dette kan løse seg. Det er mange tun som har vært flyttet en gang før, og det bør være mulig også i disse dager.  Andre statlige etater som for eksempel Statens Vegvesen gjør dette ofte og det bør ikke være noe hinder for å gjøre dette også på Ørlandet.

Under vises et kart over Grande fra 1796, der det var en liten landsby.  Kan vi få en ny lignende landsby på Ørlandet?

Utsnitt av landsbyen på Grande 1796

Utsnitt av landsbyen på Grande 1796

Du kan lese hele saken på www.fosna-folket.no

Vise omtanke og sette mennesket i sentrum når vi erverver grunn

 

NILF

Som en oppfølging til mulighetstudien, revitalisere støyutsatt landbruk som NIBIO  Norsk Institutt for Bioøkonomi (tidligere NILF) har Ivar F Pettersen laget en rapport der han går inn i forskjellige problemstillinger mellom utbygger ( Forsvarsbygg) og enkeltmennesket som eksempelvis må flytte fra sin eiendom. Rapporten er laget på oppdrag fra Ørland Kommune. Les videre