Kategoriarkiv: Aktuelt

Vise omtanke og sette mennesket i sentrum når vi erverver grunn

 

NILF

Som en oppfølging til mulighetstudien, revitalisere støyutsatt landbruk som NIBIO  Norsk Institutt for Bioøkonomi (tidligere NILF) har Ivar F Pettersen laget en rapport der han går inn i forskjellige problemstillinger mellom utbygger ( Forsvarsbygg) og enkeltmennesket som eksempelvis må flytte fra sin eiendom. Rapporten er laget på oppdrag fra Ørland Kommune. Les videre

Nytt støykart for Ørland hovedflystasjon

F35

Oppdatert støykart for Ørland hovedflystasjon viser rød og gul støysone iht. T-1442 for framtidig situasjon med F35. I tillegg er det synliggjort dagens støysoner med sort heltrukken og stiplet linje for henholdsvis rød og gul sone.

Dette kartet legges til grunn i det videre arbeid med oppfølgning av vedtatte reguleringsbestemmelser, herunder tilbud om innløsning og vurdering av støytiltak.

Sammenlignet med tidligere støykart fra sept. 2014 er det noen endringer i grunnlaget for beregningene:

  • Rullebanen forlenges til 3000 meter og ikke 3300 meter som tidligere forutsatt
  • Beregningene tar hensyn til støy fra oppstart og nedkjøring av fly i F-35 området
  • Ny lokalisering og aktivitet fra nytt redningshelikopter er tatt inn i beregningene

Her er link til støykartet.

Husk folkemøtet i kveld

 

Støygruppa minner om folkemøtet i kveld på kultursalen i kveld.

Kultursenteret

 

NRK trøndelag hadde i morges et intervju med støygruppas leder, Hans Kristian Norset, og ordfører Tom Myrvold. De sier litt om hvilke forventninger de har til møtet i kveld.  Du kan høre reportasjen her :Folkemøte på Ørlandet – NRK Trøndelag

Tema som blir presentert er blant annet nytt og (forhåpentligvis) endelig støykart og støyisolering.

Støygruppa vil ønske alle vel møtt til folkemøte.